Östgöta Nation

ÖG

Kallelse Nationsmöte 2019-10-30

Härmed sammankallas nationens medlemmar till terminens andra ordinarie nationsmöte den 30/10 kl. 18.00(..).

Kallelse Nationsmöte

GDPR-Handlingsplan

Seniorskollegiet informerar

Valberedningens nomineringar