Östgöta Nation

ÖG

Anslag av Finlandstipendium

Härmed anslås Östgöta Nations Finlandstipendium.

Finlandstipendiat Anslag 2020