Härmed sammankallas nationens medlemmar till terminens andra nationsmöte den 08/04 klockan 18.00(..). Till Qurator har det inkommit motkandidering. Val kommer att förrättas under nationsmötet. Samtliga medlemmar ombedes att noggrant läsa informationen gällande digital närvaro på nationsmötet.

Varmt välkomna!
Diego Niño Cortés, Qurator

Kallelse:
Uppdaterad Kallelse Nationsmöte 2020-04-08

Valberedningens nomineringar:
Valberedningen informerar

Seniorskollegiet informerar:
Seniors informerar

Motkandidering:
Motkandidering 2020-04-08

Quratelet informerar:
Information gällande digital närvaro på nationsmötet
Instruktioner och ordningsregler