Härmed sammankallas nationens medlemmar till terminens tredje nationsmöte den 20/05 klockan 18.00(..). Val kommer att förrättas under nationsmötet. Samtliga medlemmar ombedes att noggrant läsa informationen gällande digital närvaro på nationsmötet. Föreslagna förändringar av stadgan finns tillgängliga att läsa för alla medlemmar på Quratelets kontor.

Varmt välkomna!
Diego Niño Cortés, Qurator

Kallelse:
Uppdaterad Kallelse Nationsmöte 2020-05-20

Valberedningens nomineringar:
Valberedningen informerar

Seniorskollegiet informerar:
Seniors informerar
Seniors nominerar

Quratelet informerar:
Information gällande digital närvaro på nationsmötet