Härmed sammankallas nationens medlemmar till terminens andra nationsmöte den 28/10 klockan 18.00(..) digitalt via Zoom. Till Quratorn har det inkommit motkandidering. Val kommer att förrättas under nationsmötet. Samtliga medlemmar ombedes att noggrant läsa informationen gällande fysisk närvaro på nationsmötet.

Varmt välkomna!
Diego Niño Cortés, Qurator

Kallelse:
Kallelse till Nationsmöte 2020-10-28

Valberedningens nomineringar:
Valberedningen informerar

Seniors nomineringar:
Anslagna nomineringar

Motkandidaturer:
Motkandidering 2020-10-23

Quratelet informerar:
Information gällande digital närvaro på nationsmötet
Information regarding digital presence at the nation meeting

Anmälan:
https://forms.gle/Ho8pRY9YMrgsFGQR7