Östgöta Nation

ÖG

Kallelse Nationsmöte 2020-11-25

Härmed sammankallas nationens medlemmar till terminens andra nationsmöte den 25/11 klockan 18.00(..). Val kommer att förrättas under nationsmötet. Samtliga medlemmar ombedes att noggrant läsa informationen gällande digital närvaro på nationsmötet. Föranmälan krävs.

Varmt välkomna!
Diego Niño Cortés, Qurator

Kallelse:
Kallelse till Nationsmöte 2020-11-25

Quratelet informerar:
Information gällande fysisk närvaro på nationsmötet
Information regarding physical presence at the nation meeting

Anmälan:
Anmälan till nationsmöte