Uppdaterad kallelse till Nationsmöte 2021-09-01

Härmed sammankallas nationens medlemmar till terminensförsta nationsmöte den 1a september klockan 18:00 (..) i nationens Gillestuga. Till Quratorn har det inkommit motkandideringar. Val kommer att förrättas under nationsmötet. Varm välkomna!Marta Celina Brejwo,...

Kallelse Nationsmöte 2021-09-01

Härmed sammankallas nationens medlemmar till terminens första ordinarie nationsmöte den 01/09 kl. 18.00(..) i Östgöta Nations Gillestuga. Kallelse till Nationsmötet Valberedningen informerar

Valberedningen informerar – poster utlyses

Härmed utlyser valberedningen posterna inför höstens fyllnadsval. Val förrättas onsdagen 1a september klockan 18.00 (..). Mer information om valet kommer längre fram. Vid eventuella frågor kontakta valberedningens ordförande, alternativt Quratorn.Utlysning fyllnadsval...