Uppdaterad kallelse till Nationsmöte 2021-11-03

Härmed sammankallas nationens medlemmar till terminens andra nationsmöte den 3e november klockan 18:00 (..) i nationens Gillestuga. Val kommer att förrättas under nationsmötet. Varm välkomna!Marta Celina Brejwo, Qurator. KallelseHusstyrelsen informerarVision...

Kallelse Nationsmöte 2021-11-03

Härmed sammankallas nationens medlemmar till terminens andra nationsmöte den 3e november klockan 18:00 (..) i nationens gillestuga. Varm välkomna!Marta Celina Brejwo, Qurator. KallelseSeniorskollegiet nominerarValberedningen nominerar

Valberedningen informerar – nomineringar anslås

Härmed anslår valberedningen nomineringarna inför höstens storval. Val förrättas den 3e november klockan 18.00(..) i nationens gillestuga. Eventuella motförslag ska vara Quratorn tillhanda senast 29e oktober, fem dagar innan mötet. Valberedningen...