Uppdaterad kallelse Nationsmöte 2021-12-01

Härmed sammankallas nationens medlemmar till terminens sista nationsmöte den 1a december klockan 18:00 (..) i nationens gillestuga. Varm välkomna!Marta Celina Brejwo, Qurator. KallelseVerksamhetsberättelse 2020Bokslut 2020RevisionsberättelseSeniorskollegiet...

Kallelse Nationsmöte 2021-12-01

Härmed sammankallas nationens medlemmar till terminens sista nationsmöte den 1a december klockan 18:00 (..) i nationens gillestuga. Varm välkomna!Marta Celina Brejwo, Qurator. KallelseBokslut 2020Seniorskollegiet nominerarValberedningen...

Valberedningen informerar – nomineringar anslås

Härmed anslår valberedningen nomineringarna inför det tredje nationsmötet. Val förrättas den 1a december klockan 18.00(..) i nationens gillestuga. Eventuella motförslag ska vara Quratorn tillhanda senast 26e november, fem dagar innan mötet. Valberedningen...