Seniors informerar – utlysning av valberedningspost

Härmed utlyser Seniorskollegiet följande post inom valberedningen inför terminens första nationsmöte. Sista dag att nominera är den 3e februari. Sista dagen att kandidera är den 4e februari. Valprocessen inkluderar temporärt inte en intervju med- eller nominering från...

Kallelse Nationsmöte 2022-02-09

Härmed sammankallas nationens medlemmar till terminens första nationsmöte den 9e februari klockan 18:00 (..). Plats för mötet kommer annonseras med den uppdaterade kallelsen.   Varmt välkomna!Sara Forghani Eklund, Qurator KallelseValberedningen nominerar  ...

Valberedningen informerar – nomineringar anslås

Härmed anslår valberedningen nomineringarna inför terminens första nationsmöte. Val förrättas den 9e februari klockan 18.00(..) i nationens gillestuga. Eventuella motförslag ska vara Quratorn tillhanda senast 4e februari, fem dagar innan mötet. Valberedningen...

Valberedningen informerar – poster utlyses

Härmed utlyser valberedningen posterna inför vårens första fyllnadsval. Sista dagen att nominera eller kandidera är 23:e januari. Vid eventuella frågor, kontakta valberedningens ordförande Lovisa Hansson.   Valberedningen Informerar – poster...