Härmed utlyser Seniorskollegiet följande post inom valberedningen inför terminens första nationsmöte. Sista dag att nominera är den 3e februari. Sista dagen att kandidera är den 4e februari. Valprocessen inkluderar temporärt inte en intervju med- eller nominering från Seniorskollegiet, se bilaga Information gällande valprocess för valberedningsledamot.

Vid eventuella frågor om själva ansökan, kontakta Seniorskollegiet på seniors@ostgota.nu.
Vid eventuella frågor om den temporära valprocessen, läs bilagan och kontakta Qurator på q@ostgota.nu.

Seniors informerar
Information gällande valprocess för valberedningsledamot