Nilsson-Aschans stipendium

Kära Östgötar, Nilsson-Aschans stipendium är nu öppet för ansökan för studenter på Östgöta Nation vid Lunds- och Uppsala universitet. Sista dag för ansökan är 15 feb kl 17.00. Ni använder ert studentinlog från LU vid ansökan. Nilsson-Aschans ÖG...

Utlysning av Finlandsstipendium

Härmed utlyses Östgöta Nations Finlandsstipendium. Sista dag att ansöka är den 18 februari klockan 18.00. Vänligen se bifogad pdf för mer information. Finlandsstipendium utlysning 2022...

Uppdaterad kallelse Nationsmöte 2022-02-09

Härmed sammankallas nationens medlemmar till terminens första nationsmöte den 9e februari klockan 18:00 (..) i nationens Gillestuga. Val kommer att förrättas under nationsmötet. Vänligen notera att valprocessen för valberedningsledamot temporärt inte inkluderar en...