Härmed sammankallas nationens medlemmar till terminens första nationsmöte den 9e februari klockan 18:00 (..) i nationens Gillestuga. Val kommer att förrättas under nationsmötet.

Vänligen notera att valprocessen för valberedningsledamot temporärt inte inkluderar en intervju med- eller nominering från Seniorskollegiet, se bilaga Information gällande valprocess för valberedningsledamot. Vid eventuella frågor om den temporära valprocessen, läs bilagan och skriv till q@ostgota.nu.

Varmt välkomna!
Sara Forghani Eklund, Qurator

 

Kallelse

Valberedningen nominerar

Kandidater till valberedningsledamot
Information gällande valprocess för valberedningsledamot