Härmed utlyser quratelet de vakanta posterna inför vårterminen 2022. vi har några vakanta poster så in och sök dem! Vi har också glädjen att meddela att vi ÄNTLIGEN kan utöka vår lunchverksamhet men en till dag! Så fort posterna är tillsatta kommer vi att återinföra onsdagslunchen!

Posterna kommer tillsättas löpande. Har ni frågor kan ni kontakta quratelet via Axel Gudéhn på proqurator@ostgota.nu!

Quratelet informerar

Lysta poster

Nomineringsformulär

Ansökningsförmulär

 

Kravprofiler:

PR – Media

Lunchförman onsdag

Tvätt- och vikförman