Uppdaterad kallelse Nationsmöte 2022-03-30

Härmed sammankallas nationens medlemmar till terminens andra nationsmöte och storval den 30e mars klockan 18:00 (..) i nationens Gillestuga. Val kommer att förrättas under nationsmötet. Vänligen notera att valprocessen för valberedningsledamöter temporärt inte...

Kallelse Nationsmöte 2022-03-30

Härmed sammankallas nationens medlemmar till terminens andra nationsmöte och storval den 30e mars klockan 18:00 (..) i nationens Gillestuga. Val kommer att förrättas under nationsmötet. Vänligen notera att valprocessen för valberedningsledamöter temporärt inte...

Valberedningen informerar – nomineringar anslås

Härmed anslår valberedningen nomineringarna inför vårens storval. Val förrättas den 30e mars klockan 18.00(..) i nationens gillestuga. Eventuella motförslag ska vara Quratorn tillhanda senast den 25e mars, fem dagar innan mötet. Valberedningen nominerar   ...

Seniors informerar – utlysning av valberedningsposter

Härmed utlyser Seniorskollegiet följande poster inom valberedningen inför vårens storval. Sista dag att nominera är den 24 mars. Sista dagen att kandidera är den 25 mars. Valprocessen inkluderar temporärt inte en intervju med- eller nominering från Seniorskollegiet,...