Härmed utlyser Seniorskollegiet följande poster inom valberedningen inför vårens storval. Sista dag att nominera är den 24 mars. Sista dagen att kandidera är den 25 mars. Valprocessen inkluderar temporärt inte en intervju med- eller nominering från Seniorskollegiet, se bilaga Information gällande valprocess för valberedningsledamot

Vid eventuella frågor om själva ansökan, kontakta Seniorskollegiet på seniors@ostgota.nu.
Vid eventuella frågor om den temporära valprocessen, läs bilagan och kontakta Qurator på q@ostgota.nu.

Seniorskollegiet informerar
Information gällande valprocess för valberedningsledamot