Härmed sammankallas nationens medlemmar till terminens andra nationsmöte och storval den 30e mars klockan 18:00 (..) i nationens Gillestuga. Val kommer att förrättas under nationsmötet.

Vänligen notera att valprocessen för valberedningsledamöter temporärt inte inkluderar en intervju med- eller nominering från Seniorskollegiet, se bilaga Information gällande valprocess för valberedningsledamot. Detta gäller även valprocessen för valberedningsordförande. Vid eventuella frågor om den temporära valprocessen, läs bilagan och skriv till q@ostgota.nu.

Varmt välkomna!
Sara Forghani Eklund, Qurator

 

Kallelse
Verksamhetsberättelse 2021
Seniorskollegiet informerar
Information gällande valprocess för valberedningsledamot
Valberedningen nominerar