Härmed sammankallas nationens medlemmar till terminens andra nationsmöte och storval den 30e mars klockan 18:00 (..) i nationens Gillestuga. Val kommer att förrättas under nationsmötet.

Vänligen notera att valprocessen för valberedningsledamöter temporärt inte inkluderat en intervju med- eller nominering från Seniorskollegiet, se bilaga Information gällande valprocess för valberedningsledamot. Detta har även gällt valprocessen för valberedningsordförande. Vid eventuella frågor om den temporära valprocessen, läs bilagan och skriv till q@ostgota.nu.

Motförslag på valberedningens nomineringar har inkommit till Quratorn, se bilaga “Motkandidaturer”.

Varmt välkomna!
Sara Forghani Eklund, Qurator

 

Uppdaterad kallelse
Verksamhetsberättelse 2021
Kandidater till valberedningen
Information gällande valprocess för valberedningsledamot
Valberedningen nominerar
Motkandidaturer