Valberedningen informerar – utlysning av poster

Härmed utlyser valberedningen posterna inför vårens tredje nationsmöte. Val kommer att förrättas onsdag den 18 maj klockan 18.00(..) i nationens Gillestuga. Vid eventuella frågor kontakta valberedningens ordförande Lovisa Hansson på valberedning@ostgota.nu....

Utlysning Festmästare Mat VT22 & HT22

Härmed utlyses den nya postern Festmästare Mat inför 2022. Det är dock inte mycket kvar på vårterminen men vi utlyser posten i syfte att hitta någon till Siste April och första maj. Vi ser mycket positivt på att personer som är intresserade av posten kandiderar...

Utlysning Novischförman & Punschmästare inför HT22

Härmed utlyses posterna Novischförman (två terminer) samt Punschmästare (en termin) inför hösten 2022. Vi ser mycket positivt på att personer som är intresserade av posten kandiderar själva, och uppmanar även er som har förslag på en lämplig person att nominera dem....