Härmed utlyses den nya postern Festmästare Mat inför 2022. Det är dock inte mycket kvar på vårterminen men vi utlyser posten i syfte att hitta någon till Siste April och första maj. Vi ser mycket positivt på att personer som är intresserade av posten kandiderar själva, och uppmanar även er som har förslag på en lämplig person att nominera dem. Sista dagen att söka är söndagen den 24e april. Vid frågor kontakta ProQurator Social.

Utlysning:
Lysning Festmästare Mat

Kravprofil:
Kravprofil Festmästare Mat

Kandideringsformulär:
Kandideringsformulär Festmästare Mat

Nomineringsformulär:
Nomineringsformulär Festmästare Mat