Östgöta Nation

ÖG

Uppdaterad kallelse Nationsmöte 2022-05-18

Härmed kallas nationens medlemmar till terminens tredje nationsmöte den 18 maj klockan 18:00 (..) i nationens Gillestuga. Val kommer att förrättas under nationsmötet.

Varmt välkomna!
Sara Forghani Eklund, Qurator

Kallelse
Valberedningen nominerar