Härmed anslår valberedningen nomineringarna inför terminens första nationsmöte. Val förrättas den 21 september klockan 18.00(..) i nationens gillestuga. Eventuella motförslag ska vara Quratorn tillhanda på q@ostgota.nu senast 16 september, fem dagar innan mötet.

Vid eventuella frågor kontakta valberedningens tillförordnade ordförande, Adam Olsson, alternativt Quratorn.

Valberedningen nominerar