Utlysning vakanta poster i Projektgrupp Ostroskopet

Quratelet utlyser nu två vakanta poster i projektgruppen för återuppstarten av nationstidningen Ostroskopet. Utlysningen finns bifogad nedan. Vi ser mycket positivt på att personer som är intresserade av posten kandiderar själva, men uppmanar även er som har förslag...

Valberedningen informerar – utlysning av poster

Härmed utlyser valberedningen posterna inför vårens storval. Val kommer att förrättas onsdag den 29 mars klockan 18.00(..) i nationens Gillestuga. Vid eventuella frågor kontakta valberedningens ordförande Adam Olsson. Valberedningen...

Anslag av Finlandsstipendium 2023

Härmed anslås Östgöta Nations Finlandstipendium för 2023. Stort tack till alla som ansökt!  Finlandstipendiat 2023    ...

Utlysning av Projektgrupp Söderströms Källare

Quratelet har den stora äran att utlysa projektgruppen för återuppstarten av nationens fine dining-koncept Söderströms Källare. Ni hittar utlysning och kravprofiler bifogade nedan. Vi ser mycket positivt på att personer som är intresserade av posten kandiderar själva,...

Uppdaterad kallelse Nationsmöte 2023-02-15

Härmed kallas nationens medlemmar till terminens första nationsmöte den 15 februari klockan 18:00 (..) i nationens Gillestuga. Val kommer att förrättas under nationsmötet. Varmt välkomna!Tilde le Clercq, Qurator KallelseSeniorskollegiet nominerar...