Östgöta Nation

ÖG

Utlysning vakanta poster i Projektgrupp Ostroskopet

Quratelet utlyser nu två vakanta poster i projektgruppen för återuppstarten av nationstidningen Ostroskopet. Utlysningen finns bifogad nedan.

Vi ser mycket positivt på att personer som är intresserade av posten kandiderar själva, men uppmanar även er som har förslag på en lämplig person att nominera dem.

Sista ansökningsdag är tisdag 7 mars.

Utlysning vakanta poster i Projektgrupp Ostroskopet

För eventuella frågor, maila Qurator Tilde le Clercq på [email protected].