Kallelse Nationsmöte 2023-03-29

Härmed kallas nationens medlemmar till terminens andra nationsmöte och storval den 29e mars klockan 18:00 (..) i nationens Gillestuga. Val kommer att förrättas under nationsmötet. Under nationsmötet kommer en andra läsning ske av det förslag till ny stadga som...