Valberedningen informerar – utlysning av poster

Härmed utlyser valberedningen den återetablerade posten Notarie på 1 år inför vårens andra fyllnadsval. Notarieposten är en arvoderad quratelspost på halvtid. Bifogat är postens kravprofil.  Val kommer att förrättas onsdagen den 17 maj klockan 18.00(..) i nationens...

Anslagna poster – Novischförman & Punschmästare

Härmed anslår quratelet förmannaposterna Novischförman & Punschmästare Quratelet vill tacka alla medlemmar som visat sitt engagemang genom att nominera och kandidera! Quratelet Informerar   För frågor kring valprocessen kontakta Quratelet via ProQurator...

Utlysning Novischförman & Punschmästare HT23

Härmed utlyses posterna Novischförman (två terminer) samt Punschmästare (en termin) inför hösten 2023. Vi ser mycket positivt på att personer som är intresserade av posten kandiderar själva, och uppmanar även er som har förslag på en lämplig person att nominera dem....