Östgöta Nation

ÖG

Quratelet informerar – Fyllnadsval 2. HT23

Härmed utlyser Quratelet de vakanta förmannaposterna inför höstterminen 2023.  De vakanta posterna kommer tillsättas löpande.
Har ni frågor kan ni kontakta Quratelet via ProQurator Social Linnea Treffel Lundin på [email protected]!
Stort tack till alla som nominerar och kandiderar!

Quratelet informerar om valprocessen: 1. Quratelet informerar – Valprocess

Vakanta poster som utlyses:

Skicka in din kandidatur eller nominering genom att skicka ett mail till [email protected]

 

Kravprofiler: