Quratelet informerar – Andra fyllnadsvalet HT23

Härmed utlyser Quratelet de vakanta förmannaposterna inför höstterminen 2023. De vakanta posterna kommer tillsättas löpande.Har ni frågor kan ni kontakta Quratelet via ProQurator Social Linnea Treffel Lundin på proqu[email protected]!Stort tack till alla som nominerar...

Utlysning – Universitets- och nationsstipendier HT23

Härmed utlyses universitets- och nationsstipendierna för HT23. Ansökan är öppen fram till den 4 oktober. Nationen har två stipendium utlysta – båda två är möjliga att söka för studerande vid Lunds universitet tillhörande Östgöta nation. Mer information och länk...

Uppdaterad kallelse Nationsmöte 2023-09-20

Härmed kallas nationens medlemmar till terminens första nationsmöte den 20e september klockan 18:00 (..) i nationens Gillestuga. Val kommer att förrättas under nationsmötet. Inga motkandidaturer har inkommit. Under nationsmötet kommer bokslutet för verksamhetsåret...

Kallelse Nationsmöte 2023-09-20

Härmed kallas nationens medlemmar till terminens första nationsmöte den 20e september klockan 18:00 (..) i nationens Gillestuga. Val kommer att förrättas under nationsmötet. Under nationsmötet kommer bokslutet för verksamhetsåret 2021 röstas igenom. Bokslutet med...