Östgöta Nation

ÖG

Kallelse Nationsmöte 2023-09-20

Härmed kallas nationens medlemmar till terminens första nationsmöte den 20e september klockan 18:00 (..) i nationens Gillestuga. Val kommer att förrättas under nationsmötet.

Under nationsmötet kommer bokslutet för verksamhetsåret 2021 röstas igenom. Bokslutet med tillhörande revisionberättelse finns att tillgå på kontoret för läsning innan mötet. Endast Östgöta nations medlemmar har rätt att tillgå bokslutet enligt punkt 2.3 c i stadgan.

Varmt välkomna!

Tilde le Clercq, Qurator

 

Kallelse
Ostrolocus AB informerar
Seniorskollegiet nominerar
Valberedningen nominerar