Östgöta Nation

ÖG

Valberedningen informerar – utlysning av poster

Härmed utlyser valberedningen posterna inför höstens storval. Val kommer att förrättas onsdag den 1 november klockan 18.00(..) i nationens Gillestuga.

Vid eventuella frågor kontakta valberedningens ordförande William Latifpour på [email protected].

Valberedningen informerar