Östgöta Nation

ÖG

Kallelse Nationsmöte 2023-11-01

Härmed kallas nationens medlemmar till terminens andra nationsmöte och storval den 1a november klockan 18:00 (..) i nationens Gillestuga. Val kommer att förrättas under nationsmötet.

Varmt välkomna!

Tilde le Clercq
Qurator

 

Kallelse

Seniorskollegiet nominerar

Valberedningen nominerar