Östgöta Nation

ÖG

Uppdaterad kallelse Nationsmöte 2023-11-01

Härmed kallas nationens medlemmar till terminens andra nationsmöte och storval den 1 november klockan 18:00 (..) i nationens Gillestuga. Val kommer att förrättas under nationsmötet.

Den uppdaterade kallelsen är nu anslagen på hemsidan. En ny informationspunkt har tillkommit, vänligen se den uppdaterade kallelsen samt tillhörande bilagor. Även motförslag till vakanta poster har inkommit till Quratorn, se bilaga ”Motkandidaturer”.

Varmt välkomna!
Tilde le Clercq, Qurator

 

Uppdaterad kallelse

Boendepolicy – Nyförvärv

Seniorskollegiet nominerar

Valberedningen nominerar

Motkandidaturer