Östgöta Nation

ÖG

Valberedningen informerar – Utlysning av poster

Härmed utlyser valberedningen posterna inför höstens sista nationsmtöe och andra fyllnadsval. Val kommer att förrättas onsdag den 6:e december klockan 18.00(..) i nationens Gillestuga.

Sista dag att nominera eller kandidera är den 19:e november.

Vid eventuella frågor kontakta valberedningens ordförande William Latifpour på [email protected].

Valberedningen informerar