Östgöta Nation

ÖG

Quratelet informerar – Anslagen förmannapost

Härmed anslår quratelet förmannaposten Novischförman för perioden VT24-HT24.

Quratelet vill tacka alla medlemmar som visat sitt engagemang genom att nominera och kandidera!

Quratelet informerar