Östgöta Nation

ÖG

Kallelse Nationsmöte 2023-12-06

Härmed kallas nationens medlemmar till terminens tredje nationsmöte den 6:e december klockan 18:00 (..) i nationens Gillestuga. Val kommer att förrättas under nationsmötet.

Under nationsmötet kommer ett beslut om husförvärv tas. Information om husförvärvet samt en föreslagen boendepolicy finns bifogat nedan. Ett informationsmöte om förvärvet kommer även hållas tisdagen den 28 november kl. 18.00 i nationens gillestuga för alla som vill veta mer eller har ytterligare frågor.

Varmt välkomna!

Tilde le Clercq
Qurator

 

Kallelse

Information om husförvärv

Förslag boendepolicy

Seniorskollegiet nominerar

Valberedningen nominerar