Quratelet informerar: Fyllnadsval VT24

Härmed utlyser Quratelet de vakanta förmannaposterna inför vårtermin 2024.  De vakanta posterna kommer tillsättas löpande. Har ni frågor kan ni kontakta Quratelet via ProQurator Social Linnea Treffel Lundin på [email protected]!Stort tack till alla som nominerar...

Quratelet informerar: Anslagna förmannaposter VT24

Härmed anslår Quratelet förmannaposterna för vårterminen 2024. Vi vill tacka all som visat sitt intresse genom nomineringar och kandideringar! De vakanta posterna kommer lysas så snart som möjligt och tillsättas löpande. Quratelet informerar – Anslagna Poster VT24...

Uppdaterad kallelse Nationsmöte 2023-12-06

Härmed kallas nationens medlemmar till terminens tredje nationsmöte den 6:e december klockan 18:00 (..) i nationens Gillestuga. Val kommer att förrättas under nationsmötet. Ett nytt ärende i form av revidering av nationens policys har inkommit, samt motkandidaturer. ...