Anslag av Finlandsstipendium 2024

Härmed anslås Östgöta Nations Finlandstipendium för 2024. Stort tack till alla som ansökt! Finlandsstipendiat...

Kallelse Nationsmöte 2024-02-07

Härmed kallas nationens medlemmar till terminens första nationsmöte den 7:e februari klockan 18:00 (..) i nationens Gillestuga. Val kommer att förrättas under nationsmötet. Under nationsmötet kommer verksamhetsberättelsen och bokslutet för verksamhetsåret 2022 att...

Valberedningen informerar – utlysning av poster

Härmed utlyser valberedningen posterna inför vårens första nationsmöte och fyllnadsval. Val kommer att förrättas onsdagen den 7:e februari klockan 18.00(..) i nationens Gillestuga. Sista dag att nominera eller kandidera är den 23:e januari. Vid eventuella frågor...

Quratelet informerar – Utlysning av Finlandsstipendie

Härmed utlyser Quratelet Östgöta Nations Finlandsstipendie för helgen 14-17 mars. Under en långhelg får stipendiaten följa med Quratelet till Finland och vara med på vår finska vännations årliga vårbal, välkomstmiddag och andra festligheter där resan, uppehälle och...

Seniors Informerar – Utlysning av valberedningspost

Härmed utlyser Seniorskollegiet följande post inom valberedningen inför vårens första nationsmöte och fyllnadsval. Val kommer att förrättas onsdagen den 7:e februari klockan 18.00 (..) i nationens Gillestuga. Sista dag att nominera eller kandidera är söndagen den 21:a...