Östgöta Nation

ÖG

Valberedningen informerar – utlysning av poster

Härmed utlyser valberedningen posterna inför vårens första nationsmöte och fyllnadsval. Val kommer att förrättas onsdagen den 7:e februari klockan 18.00(..) i nationens Gillestuga.

Sista dag att nominera eller kandidera är den 23:e januari.

Vid eventuella frågor kontakta valberedningens ordförande William Latifpour på [email protected].

 

Valberedningen informerar