Östgöta Nation

ÖG

Uppdaterad kallelse Nationsmöte 2024-02-07

Härmed kallas nationens medlemmar till terminens första nationsmöte den 7:e februari klockan 18:00 (..) i nationens Gillestuga. Val kommer att förrättas under nationsmötet.

Under nationsmötet kommer Östgötagårdens årsredovisning och nationens verksamhetsberättelse samt bokslut för verksamhetsåret 2022 att röstas igenom. Bokslutet med tillhörande revisionsberättelse finns att tillgå på kontoret för läsning innan mötet. Endast Östgöta nations medlemmar har rätt att tillgå bokslutet enligt punkt 2.3 c i stadgan.

Motkandidaturer har inkommit. 

 

Varmt välkomna!

Agnes Morano, Qurator

 

Uppdaterad kallelse

Verksamhetsberättelse 2022

Årsredovisning Östgötagården 2022

Seniorskollegiet nominerar

Valberedningen nominerar

Motkandidaturer