Quratelet informerar: Anslagna poster VT22

Härmed anslår Quratelet förmannaposterna för vårterminen 2022. Vi vill tacka all som visat sitt intresse genom nomineringar och kandideringar! De vakanta posterna kommer lysas så snart som möjligt och tillsättas löpande. Quratelet informerar – Anslagna poster...

Quratelet informerar – utlysning av förmannaposter VT22

Härmed utlyses posterna inför VT22. Sista dagen att kandidera och nominera är 2021-12-02. Har ni några frågor kan ni kontakta PQS Axel Gudéhn på proqurator@ostgota.nu. Stort tack till alla som nominerar och kandiderar! Poster som utlyses: Utlysningar förmannaposter...

Utlysning av förmannapost Novischförman VT22

Härmed utlyses novischförmannaposten på två terminer inför våren 2022. Vi ser mycket positivt på att personer som är intresserade av posten kandiderar själva, och uppmanar även er som har förslag på en lämplig person att nominera dem. Sista dagen att söka är fredagen...