Kallelse Nationsmöte 2023-11-01

Härmed kallas nationens medlemmar till terminens andra nationsmöte och storval den 1a november klockan 18:00 (..) i nationens Gillestuga. Val kommer att förrättas under nationsmötet. Varmt välkomna! Tilde le ClercqQurator   Kallelse Seniorskollegiet nominerar...

Utlysning – Universitets- och nationsstipendier HT23

Härmed utlyses universitets- och nationsstipendierna för HT23. Ansökan är öppen fram till den 4 oktober. Nationen har två stipendium utlysta – båda två är möjliga att söka för studerande vid Lunds universitet tillhörande Östgöta nation. Mer information och länk...

Uppdaterad kallelse Nationsmöte 2023-09-20

Härmed kallas nationens medlemmar till terminens första nationsmöte den 20e september klockan 18:00 (..) i nationens Gillestuga. Val kommer att förrättas under nationsmötet. Inga motkandidaturer har inkommit. Under nationsmötet kommer bokslutet för verksamhetsåret...