Härmed utlyser Seniorskollegiet följande poster inom valberedningen inför terminens första nationsmöte. Sista dag att nominera och kandidera är den 6 september. Vid eventuella frågor, kontakta Seniorskollegiet på seniors@ostgota.nu, eller seniorsledamot Ilda Kahrimanovic.

Seniors informerar