Härmed utlyser valberedningen posterna inför vårens första nationsmöte. Val kommer att förrättas onsdagen den 21 september klockan 18.00(..) i nationens Gillestuga.

Vid eventuella frågor, kontakta valberedningens tillförordnade ordförande Adam Olsson på valberedning@ostgota.nu.

Valberedningen informerar