Utlysning Finlandsstipendie 2023

Härmed utlyses nationens Finlandsstipendie för 2023 Sista ansökningsdag är 1 februari 18.00 Utlysning Finlandstipendie 2023   För eventuella frågor maila Qurator Tilde le Clercq på...

Vakanslysning Förmannaposter VT23

Härmed utlyser Quratelet de vakanta förmannaposterna inför vårterminen 2023. De vakanta posterna kommer tillsättas löpande.Har ni frågor kan ni kontakta Quratelet via ProQurator Social Joar Cook Sollgard på proqurator@ostgota.nu!Stort tack till alla som nominerar och...

Quratelet informerar: Anslagna poster HT22

 Härmed anslår Quratelet förmannaposterna för höstterminen 2022. Vi vill tacka all som visat sitt intresse genom nomineringar och kandideringar! De vakanta posterna kommer lysas så snart som möjligt och tillsättas löpande. Quratelet informerar – Anslagna poster...