Utlysning – Universitets- och nationstipendium

Härmed utlyses universitets- och nationsstipendierna för HT22. Ansökningsperioden stänger den 5 oktober.  Nationen har två stipendium utlysta som endast kan delas ut till studerande vid Lunds universitet som tillhör Östgöta Nation. Dessa är Fonden för Östgöta nations...

Utlysta stipendium – Akademiska Föreningen

Härmed utlyses Akademiska Föreningens stipendier för HT22.  Sista ansökningsdag är den 6 oktober för de allmänna stipendierna och den 1 november för de Oehlenschläger-Tegnérska stipendiefonderna (för studier i annat nordiskt land än Sverige). Observera att man söker...

Uppdaterad kallelse Nationsmöte 2022-09-21

Härmed sammankallas nationens medlemmar till terminens första nationsmöte den 21 september klockan 18:00 (..) i nationens Gillestuga. Val kommer att förrättas under nationsmötet, inga motkandidaturer har inkommit. Varmt välkomna!Sara Forghani Eklund, Qurator...

Kallelse Nationsmöte 2022-09-21

Härmed sammankallas nationens medlemmar till terminens första nationsmöte den 21 september klockan 18:00 (..) i nationens Gillestuga. Val kommer att förrättas under nationsmötet. Varmt välkomna!Sara Forghani Eklund, Qurator KallelseValberedningen...

Seniorskollegiet informerar – nomineringar anslås

Härmed anslår Seniorskollegiet nomineringarna inför terminens första nationsmöte. Val förrättas den 21 september klockan 18.00(..) i nationens gillestuga. Eventuella motförslag ska vara Quratorn tillhanda på q@ostgota.nu senast 16 september, fem dagar innan mötet. Vid...

Valberedningen informerar – nomineringar anslås

Härmed anslår valberedningen nomineringarna inför terminens första nationsmöte. Val förrättas den 21 september klockan 18.00(..) i nationens gillestuga. Eventuella motförslag ska vara Quratorn tillhanda på q@ostgota.nu senast 16 september, fem dagar innan mötet. Vid...