Kallelse Nationsmöte 2023-03-29

Härmed kallas nationens medlemmar till terminens andra nationsmöte och storval den 29e mars klockan 18:00 (..) i nationens Gillestuga. Val kommer att förrättas under nationsmötet. Under nationsmötet kommer en andra läsning ske av det förslag till ny stadga som...

Utlysning vakanta poster i Projektgrupp Ostroskopet

Quratelet utlyser nu två vakanta poster i projektgruppen för återuppstarten av nationstidningen Ostroskopet. Utlysningen finns bifogad nedan. Vi ser mycket positivt på att personer som är intresserade av posten kandiderar själva, men uppmanar även er som har förslag...

Valberedningen informerar – utlysning av poster

Härmed utlyser valberedningen posterna inför vårens storval. Val kommer att förrättas onsdag den 29 mars klockan 18.00(..) i nationens Gillestuga. Vid eventuella frågor kontakta valberedningens ordförande Adam Olsson. Valberedningen...