Östgöta Nation

ÖG

Kallelse Nationsmöte 2023-12-06

Härmed kallas nationens medlemmar till terminens tredje nationsmöte den 6:e december klockan 18:00 (..) i nationens Gillestuga. Val kommer att förrättas under nationsmötet. Under nationsmötet kommer ett beslut om husförvärv tas. Information om husförvärvet samt en...

Seniors informerar – Utlysning av valberedningsposter

Härmed utlyser Seniorskollegiet följande poster inom valberedningen inför höstens sista nationsmöte och andra fyllnadsval. Val kommer att förrättas onsdag den 6:e december klockan 18.00(..) i nationens Gillestuga. Sista dag att nominera eller kandidera är den 19:e...

Quratelet informerar – Anslagen förmannapost

Härmed anslår quratelet förmannaposten Novischförman för perioden VT24-HT24. Quratelet vill tacka alla medlemmar som visat sitt engagemang genom att nominera och kandidera! Quratelet...

Valberedningen informerar – Utlysning av poster

Härmed utlyser valberedningen posterna inför höstens sista nationsmtöe och andra fyllnadsval. Val kommer att förrättas onsdag den 6:e december klockan 18.00(..) i nationens Gillestuga. Sista dag att nominera eller kandidera är den 19:e november. Vid eventuella frågor...

Uppdaterad kallelse Nationsmöte 2023-11-01

Härmed kallas nationens medlemmar till terminens andra nationsmöte och storval den 1 november klockan 18:00 (..) i nationens Gillestuga. Val kommer att förrättas under nationsmötet. Den uppdaterade kallelsen är nu anslagen på hemsidan. En ny informationspunkt har...