Seniors informerar – utlysning av poster

Härmed utlyser Seniorskollegiet följande poster inom valberedningen inför terminens första nationsmöte. Sista dag att nominera och kandidera är den 6 september. Vid eventuella frågor, kontakta Seniorskollegiet på seniors@ostgota.nu, eller seniorsledamot Ilda...

Valberedningen informerar – utlysning av poster

Härmed utlyser valberedningen posterna inför vårens första nationsmöte. Val kommer att förrättas onsdagen den 21 september klockan 18.00(..) i nationens Gillestuga. Vid eventuella frågor, kontakta valberedningens tillförordnade ordförande Adam Olsson på...

Quratelet informerar: Anslagna poster HT22

 Härmed anslår Quratelet förmannaposterna för höstterminen 2022. Vi vill tacka all som visat sitt intresse genom nomineringar och kandideringar! De vakanta posterna kommer lysas så snart som möjligt och tillsättas löpande. Quratelet informerar – Anslagna poster...