Utlysning av Projektgrupp Söderströms Källare

Quratelet har den stora äran att utlysa projektgruppen för återuppstarten av nationens fine dining-koncept Söderströms Källare. Ni hittar utlysning och kravprofiler bifogade nedan. Vi ser mycket positivt på att personer som är intresserade av posten kandiderar själva,...

Uppdaterad kallelse Nationsmöte 2023-02-15

Härmed kallas nationens medlemmar till terminens första nationsmöte den 15 februari klockan 18:00 (..) i nationens Gillestuga. Val kommer att förrättas under nationsmötet. Varmt välkomna!Tilde le Clercq, Qurator KallelseSeniorskollegiet nominerar...

Seniorskollegiet informerar – Nominering anslås

Härmed anslår seniorskollegiet nomineringen till posten valberedningssuppleant inför terminens första nationsmöte. Val förrättas den 15:e februari klockan 18.00(..) i nationens gillestuga. Eventuella motförslag ska vara Quratorn tillhanda senast 10:e februari, fem...

Kallelse Nationsmöte 2023-02-15

Härmed kallas nationens medlemmar till terminens första nationsmöte den 15 februari klockan 18:00 (..) i nationens Gillestuga. Val kommer att förrättas under nationsmötet. Varmt välkomna!Tilde le Clercq, Qurator KallelseSeniorskollegiet informerar...

Utlysning Finlandsstipendie 2023

Härmed utlyses nationens Finlandsstipendie för 2023 Sista ansökningsdag är 1 februari 18.00 Utlysning Finlandstipendie 2023   För eventuella frågor maila Qurator Tilde le Clercq på...