Engagera dig!

Vill du engagera dig hos oss? Att vara tjänsteman i något eller flera av våra utskott ger dig en snabb väg in i vår gemenskap och det är framförallt väldigt roligt!

Nedan hittar du ett formulär där du kan välja de tre utskott du helst vill jobba i. Skicka in ett svar så kommer någon av våra förmän att kontakta dig!

Eller gå med i vår tjänstemannagrupp på Facebook för att få reda på när vi söker jobbare till något av våra evenemang!


Do you want to get involved with us? Being a worker in one or several of our committees gives you a quick way into our community and it is above all very fun!

Below you will find a form where you can choose the three committees you would like to work in. Send in the form and one of our foremen will contact you!

Or join our workers group on Facebook to find out when we are looking for workers for one of our events!