Östgöta Nation

ÖG

Fest Filbyterium Lundense, balen du…

har saknat.

drömmer om.

borde gå på.

inte vill missa.

skriver hem om.

aldrig glömmer.

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

I höst är det äntligen dags igen för vår alldeles egna bal, Fest Filbyterium Lundense! Efter ett års väntan så slås dörrarna på AF-borgen äntligen upp igen för en kväll av god mat, fantastisk underhållning, sång och dans.
Balen firas till minne av den store vikingen och östgöten Folke Filbyter. Historian lyder att Folke tröttnade på krig och plundring och istället slog sig ner i Östergötland, där han visade sig lika skicklig med plog och harv som med svärd och båge. Man skulle kunna säga att det var han av våra fäder som bröt bygd och gjorde vårt fagra Östergyllen just så gyllene av vajande säd som det är idag. Så här skriver Oscar Levertin i en recension 1905 i Ord och bild: ”Folke Filbyter, det är bondekulturens, jordbrukets äldste. Intet namn nämnes på hans föräldrar; det talas blott om hans avkomma. Själv förefaller han som en jordens egen son, en autochthon Adam, som brutit bygd och röjt väg, som sått och samlat, och från vilkens gestalt av hård, sniken stamfader, med en folkklass’ drag snarare än en individs, en hel kedja av ättlingar stamma, krigare, jarlar, riddare och konungar. Sannerligen, den saga, som vår svenske Snorre nu mitt i vår moderna, om det förgångna så glömska tid tagit sig för att berätta, är den äldsta av alla svenska sagor. Folke Filbyter, det är upphofvet och begynnelsen till Sverige.”
I över 60 år har Fest Filbyterium Lundense varit en av årets stora höjdpunkter på Östgöta Nation. Detta år är inget undantag. Så damma av högtidsdräkten, sångboken och stämbanden, för den 12:e oktober blir det bal på slottet. Vi ser er väl där?

 

Läs mer om balens historia!
Balen firas till minne av den store vikingen och östgöten Folke Filbyter. Historian lyder att Folke tröttnade på krig och plundring och istället slog sig ner i Östergötland, där han visade sig lika skicklig med plog och harv som med svärd och båge. Man skulle kunna säga att det var han av våra fäder som bröt bygd och gjorde vårt fagra Östergyllen just så gyllene av vajande säd som det är idag. Så här skriver Oscar Levertin i en recension 1905 i Ord och bild: ”Folke Filbyter, det är bondekulturens, jordbrukets äldste. Intet namn nämnes på hans föräldrar; det talas blott om hans avkomma. Själv förefaller han som en jordens egen son, en autochthon Adam, som brutit bygd och röjt väg, som sått och samlat, och från vilkens gestalt av hård, sniken stamfader, med en folkklass’ drag snarare än en individs, en hel kedja av ättlingar stamma, krigare, jarlar, riddare och konungar. Sannerligen, den saga, som vår svenske Snorre nu mitt i vår moderna, om det förgångna så glömska tid tagit sig för att berätta, är den äldsta av alla svenska sagor. Folke Filbyter, det är upphofvet och begynnelsen till Sverige.”

Vårt Balgalleri

Här hittar du bilder från gångna baler

Vårt Balgalleri

Här hittar du bilder från gångna baler

 

Vårt Balgalleri

Här hittar du bilder från gångna eftersläpp

Vårt Balgalleri

Här hittar du bilder från gångna balluncher

 

Balförmännen

Almida Cinthio

Balgeneral

Vår balgeneral ansvarar för koordineringen av alla utskott och bokningar inför balen. Balgeneralen kontaktar du om du har några frågor eller funderingar om balen, anmälningar eller liknande. 

[email protected]

 

Nils Thorkelsson

Övermarskalk

Vår övermarskalk ansvarar för rekryteringen och koordineringen av balens marskalker. Vill du veta mer om vad en marskalk är eller gör, skicka iväg ett mail! 

[email protected]