Östgöta Nation

ÖG

Nationen

En gemenskap för livet

Nationens historia

Östgöta nation är Lunds första nation och bildades två år efter Lunds universitet. Året var 1668, och Skåne hade cirka tio år tidigare erövrats från danskarna. Förebilderna fanns både i Uppsala och i Tyskland, så det här med nationer var inget nytt. Ett 40-tal före detta Uppsalastudenter skrev till en början in sig vid universitetet i Lund, och de började snart sammansluta sig i nationer. En kanslerskrivelse från år 1672 erkände nationerna, med villkor att kansler medgav tillståndet av inspectores. Dessa skulle förordnas av rektor och konsistorium och bytas ut ofta, för att de inte skulle hinna bli alltför solidariska med studenterna. Ett problem som man knappast bekymrar sig för nuförtiden då även de minsta nationerna har runt 1000 medlemmar.

Nationsledningen i övrigt utgjordes av kurator eller prokurator, som personen oftast kallades under det tidigare stadiet, notarien som förde protokoll samt seniorerna. Idag, mer än 300 år senare, styrs nationerna fortfarande på liknande sätt. Östgöta nation hade bara varit verksam i tio ynka år innan danska trupper återigen stod på skånsk mark. Den 4 december 1676 utkämpades slaget vid Lund. Universitetets insignier, dess bibliotek och arkiv sattes i säkerhet i Petri kyrkas sakristia i Malmö och de professorer som var av svenska och tysk börd lämnade Lund. Under åren 1677-1681 fanns ingen student inskriven i Östgöta nations matrikel (registret).

Först 1682 återupplivades universitetet och därmed nationerna. I dagsläget har varje nation ett quratel, som tidigare beskrivits. Detta ansvarar för den dagliga ruljansen av nationen och är det verkställande organet. Det beslutande organet i nationerna är nationsmötet, eller landskapet som det hette från början. Där tas alla viktigare beslut om nationens ekonomi och verksamhet. Det är också där som alla poster inom nationen väljs och tillsätts, vilket ibland leder till omröstning om flera personer kandiderar. På nationsmötet kan man som medlem vara med och påverka nationens verksamhet.

Varje nation har ett seniorskollegium bestående av rutinerade nationsmedlemmar. Seniors består, i Östgötas fall, av tretton representanter som har till uppgift att rådge quratelet samt nationsmötet i viktiga frågor. På såväl nationsmöten som seniorsmöten sitter även notarien med för att föra protokoll över allt som tas upp och diskuteras. Från och med 1686 har nationen fört protokoll över sina sammankomster vilket gör att man har kvar hela listan av notarier, varav den första var Zacharias Sundius.

Såväl matrikel som räkenskapsboken från 1668 finns också bevarade. Ur dessa kan olika sidor av nationens liv och verksamhet utläsas. Den 30 april 1687 fattades beslut att ”Landskapet i morgon inköper öl och kommer samman till en liten aftonslust” . På den tiden var det inte omöjligt, att sådana ”aftonsluster” resulterade i att man hamnade i ”proban”, universitetets fängelse för att man hade ”grasserat eller skriat på gatan”. 330 år efter grundandet har verksamheten delvis förändrats men grundtanken är och förblir fortfarande densamma; att verka för en god studiesocial miljö. Östgöta nation fortsätter att vara en självklar samlingspunkt för Lundastudenter från hela landet.

Många nöjer sig inte med att vara aktiv i Östgöta nation under deras tid i Lund, och därför finns det en s.k. vänförening där gamla Östgötar kan fortsätta ta del av nationens verksamheter. De dyker upp titt som tätt, men kanske framför allt när ett stort evenemang nalkas, som t.ex. Fest Filbyterium Lundense, Östgöta nations egna bal.

Östgöta Nations Jubileumsbok (1668 – 2018)

Östgöta Nations jubileumsbok arbetades fram för för att fira Östgöta Nation och de 350 år nationen har förgyllt så många studenters liv med glädje, gemenskap och ett hem. Vi vill rikta ett stort tack till alla som har varit engagerade i denna bok och på olika sätt bidragit för att göra det här möjligt. Att se tillbaka 350 år i tiden har varit extremt roligt och lärorikt och att sammanställa allt i text och bild har varit en extrem utmaning. Det vi har insett under skapandet av denna bok är hur viktig nationen har varit för alla under studietiden i Lund. Det är här vänskaper formas, kärlek hittas och minnen för livet skapas.  Vi hoppas att denna bok ger er läsare en fantastisk tillbakablick på er tid på Lunds bästa nation!

Quratelet HT23

Quratelet är nationens ledningsgrupp och består av Qurator, ProQurator Social, ProQurator Ekonomi och Notarie. Quratorn och ProQuratorerna har har tagit ett års studieuppehåll för att heltid kunna ägna sig åt nationen medan Notarien arbetar halvtid kombinerat med studier. Tillsammans tar dessa under ett år sig tid att helhjärtat engagera sig i och utveckla nationen. Quratelet finns till för dig och sitter allt som oftast på expeditionen och kan hjälpa dig med allt från sittningsbokningar till gästleg. Har du frågor rörande nationen och dess verksamhet, tveka inte att höra av dig till [email protected], eller kom in på ett besök! Expens öppettider är 12-13 på vardagar och även 17-18 på torsdag & lördag.

Tilde le Clercq

Tilde le Clercq

Qurator

Frågor gällande press, myndigheter, studentorganisationer och styrdokument.

Telefon: 0707 – 75 98 71

Mail: [email protected]

Linnea Treffel Lundin

Linnea Treffel Lundin

ProQurator Social

Frågor gällande verksamhet, bokningar, inköp och förmannakåren.

Telefon: 0707 – 75 98 72

Mail: [email protected]

Adam Folke Petersson

Adam Folke Petersson

ProQurator Ekonomi

Frågor gällande förköp, betalningar, investeringar och ekonomi.

Telefon: 0707 – 75 98 73

Mail: [email protected]

Ebba Kvernebo Sunnergren

Ebba Kvernebo Sunnergren

Notarie

Frågor gällande marknadsföring, inskrivning, novischeri och sponsring.

Mail: notarie@ostgota.nu